ศูนย์รักษาด้วยแสงเลเซอร์สัตว์เล็ก

ศูนย์รักษาด้วยแสงเลเซอร์
(Laser center)

โดยทีมสัตวแพทย์ และทีมพยาบาลสัตว์ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการรักษาด้วยแสงเลเซอร์

ให้บริการทุกวัน 10.00 – 21.00

โดยทีมสัตวแพทย์ และทีมพยาบาลสัตว์ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรในการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ อีกทั้งทางโรงพยาบาลจัวโก้ รัชดายังใช้เครื่องเลเซอร์ High Power class IV เป็นเครื่องเลเซอร์อันดับต้นๆของโลก จาก Italy ที่สัตวแพทย์ทั่วโลกให้การยอมรับถึงประสิทธิภาพมีเพียงไม่กี่เครื่องในประเทศไทย

ทีมแพทย์ประจำคลินิกายภาพบำบัด และเวชศาตร์ฟื้นฟู

น.สพ.วริทธิ์วงศ์ ลิขิตชัยกุล

หมอแบงค์


ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2548 - พ.ศ.2554 : แพทย์ประจำบ้าน, สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก และ ระบบประสาท, ศัลยแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด (โครงการพัฒนาส่วนพระองค์)
พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555 : (1)คณะกรรมการบริหาร, สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก และ ระบบประสาท, ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์รามคำแหง98 (2).คณะกรรมการบริหาร, สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก และระบบประสาท, ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ลาดกระบัง
พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2559 : ผู้อำนวยการ, สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก และ ระบบประสาท, ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ร่วมมิตรพัฒนา
พ.ศ. 2559 -ปัจจุบัน : (1)ประธานฝ่ายแพทย์ และ เจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา (2)สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก และข้อ (3)สัตวแพทย์ประจำคลินิกกายภาพบำบัด (4) สัตวแพทย์ด้านเลเซอร์บำบัด (5)ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ (6)ศัลยแพทย์ (7)วิทยากรด้านการทำงานและความปลอดภัยในห้องผ่าตัด (8)วิทยากรด้านการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ (9)วิทยากรด้านการบริหาร และจัดการสถานพยาบาล
เลขใบอนุญาต 01-5012/2548