เกี่ยวกับเรา


ความเป็นมา : ก่อตั้งปี 2535 เริ่มต้นด้วยคลินิกขนาดเล็ก ในห้าง Jusco ย่านใจกลางเมืองรัชดา จนกระทั่ง โรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

ปัจจุบันดำเนินงาน และบริหารโดย น.สพ.วริทธิ์วงศ์ ลิขิตชัยกุลและ สพ.ญ.วัลลิยา กาญจนพงศ์กิจ ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2559

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลสัตว์ครบวงจรอันดับหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษก ดูแลโดยทีมงานคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการและบริการบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศในด้านการบริการ และรักษา

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลสัตว์ครบวงจรอันดับหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษก ดูแลโดยทีมงานคุณภาพ มีความเป็นเลิศในด้านการบริการ และรักษา

พันธกิจ : ครบวงจรพร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย บริการประทับใจเสมือนหนึ่งในครอบครัว ทีมงานมืออาชีพโดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องสร้างความพึงพอใจทั้ง Internal Customer & External Customer


ดูบริการของเราทั้งหมด

ให้การรักษาดูแลสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก โดยทีมแพทย์มากประสบการณ์

พร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย


ทางโรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการรักษาและพัฒนาอน่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยีทางการรักษาใหม่ ๆ เข้ามาให้บริการเสมอ


ดูทีมแพทย์อของเรา