น.สพ. ธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร
(หมอแบงค์)


ประวัติการทำงาน
- สัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (intership) รุ่นที่ 1. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พ.ศ. 2552-2553
- สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน พ.ศ.2553-2555
- สัตวแพทย์ประจำหน่วยคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (exotic pet) โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
- สัตวแพทย์คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (exotic pet) โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา มิถนายน 2562 -ปัจจุบัน

เลขใบอนุญาต 01-7454/2553