น.สพ.วริทธิ์วงศ์ ลิขิตชัยกุล

น.สพ.วริทธิ์วงศ์ ลิขิตชัยกุล
(หมอแบงค์)


ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2548 - พ.ศ.2554 : แพทย์ประจำบ้าน, สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก และ ระบบประสาท, ศัลยแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด (โครงการพัฒนาส่วนพระองค์)
พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555 : (1)คณะกรรมการบริหาร, สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก และ ระบบประสาท, ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์รามคำแหง98 (2).คณะกรรมการบริหาร, สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก และระบบประสาท, ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ลาดกระบัง
พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2559 : ผู้อำนวยการ, สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก และ ระบบประสาท, ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ร่วมมิตรพัฒนา
พ.ศ. 2559 -ปัจจุบัน : (1)ประธานฝ่ายแพทย์ และ เจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา (2)สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก และข้อ (3)สัตวแพทย์ประจำคลินิกกายภาพบำบัด (4) สัตวแพทย์ด้านเลเซอร์บำบัด (5)ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ (6)ศัลยแพทย์ (7)วิทยากรด้านการทำงานและความปลอดภัยในห้องผ่าตัด (8)วิทยากรด้านการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ (9)วิทยากรด้านการบริหาร และจัดการสถานพยาบาล

เลขที่ใบอนุญาติ 01-5012/2548