น.สพ วิจิตร สุทธิประภา
(คุณหมอก็อต)​


ประวัติการทำงาน
- สัตวแพทย์ประจำหน่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี พศ 2544 -ปัจจุบัน
- ศัลยแพทย์​โรงพยาบาลสัตว์​จัสโก้รัชดา​ 2561-ปัจจุบัน

เลขประกอบวิชาชีพ 01-3382/2544