คลินิกรังสีวินิจฉัยสัตว์เล็ก

คลินิกรังสีวินิจฉัย
(X-Ray Clinic)

ให้บริการโดยทีมสัตวแพทย์ และพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความชำนาญ และได้รับการอบรม

ให้บริการทุกวัน 10.00 - 22.00

ให้บริการถ่ายภาพด้วยเครื่อง X-ray ระบบ Digital ภาพที่ได้มีความคมชัด และให้รายละเอียดสูง เพื่อผลในการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ ให้บริการโดยทีมสัตวแพทย์ และพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความชำนาญ และได้รับการอบรม ผ่านการตรวจคุณภาพ การรับรองจากกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ และสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ