คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
(Exotic Pet Clinic)

โดยคุณหมอประสบการณ์สูงจาก หน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ มหาวิทยาลัยชั้นนำ

ให้บริการทุกวัน เสาร์ เวลา 18.00 - 21.00

กรุณาโทรสอบถาม และ นัดหมายคิวล่วงหน้า โดยคุณหมอประสบการณ์สูงจาก หน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ มหาวิทยาลัยชั้นนำให้บริการตรวจรักษา และผ่าตัด โรคของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษต่างๆ เช่น หนูแฮมเตอร์ หนูแกสบี้ กระต่าย นก เต่า กระรอกบิน เม่นแคระ กิ้งก่า และสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

ทีมแพทย์ประจำคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

น.สพ. ธีรภัทร์ รุ่งนิรันดร

หมอแบงค์


ประวัติการทำงาน
สัตวแพทย์คลินิกโรคหัวใจ
1. สัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (intership) รุ่นที่ 1. โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พ.ศ. 2552-2553
2. สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน พ.ศ.2553-2555
3. สัตวแพทย์ประจำหน่วยคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (exotic pet) โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
4.สัตวแพทย์คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (exotic pet) โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา มิถนายน 2562 -ปัจจุบัน
เลขใบอนุญาต 01-7454/2553