คลินิกโรคแมว
(Cat Clinic)

โดยคุณหมอประสบการณ์สูงจากคลินิกโรคแมว จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยทีมแพทย์ และพยาบาลมีความเข้าใจในพฤติกรรมของแมว

ให้บริการทุกวัน เวลา10.00 - 20.00 (กรุณานัดหมายคิวล่วงหน้า)

โดยคุณหมอประสบการณ์สูงจากคลินิกโรคแมว จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทีมแพทย์ และพยาบาลมีความเข้าใจในพฤติกรรมของแมว ตรวจรักษาโรคของแมว เช่น หวัดแมว เหงือก และช่องปากอักเสบ โรคติดเชื้อต่างๆในแมว เช่น ไข้หัดแมว เอดส์แมว ลิวคีเมีย และ ช่องท้องอักเสบ (FPV, FIV, FeLV, FIP) โรคทั่วไปในแมว โรคผิวหนังในแมว

ทีมแพทย์ประจำคลินิกแมว

น.สพ.อิทธิรัตน์ ชายสงค์

คุณหมอเต้ย


ประวัติการทำงาน
*สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ปี พ.ศ.2548-2558
*สัตวแพทย์ประจำคลินิกเฉพาะทางโรคแมว โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปี พ.ศ.2554-ปัจจุบัน
*สัตวแพทย์ประจำคลินิกเฉพาะทางโรคแมว โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์ 4 ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
*สัตวแพทย์คลินิกโรคแมว โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา ปี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
เลขที่ใบอนุญาต 01-6406/2551