คลินิกโภชนาการบำบัดสัตว์เลี้ยง

คลินิกโภชนาการบำบัด
(Nutritional Clinic)

โดยคุณหมอประสบการณ์สูง อดีตฝ่ายวิชาการ และที่ปรึกษาบริษัทด้านอาหารรักษาโรคชั้นนำของโลก

ให้บริการทุกวัน จันทร์ เวลา 15.00 - 21.00 (กรุณานัดหมายคิวล่วงหน้า)

ตรวจรักษาโรคของสุนัข และแมว ที่เกี่ยวกับอาหาร และพฤติกรรมการกิน เช่น การใช้อาหารประกอบการรักษาโรคต่างๆ การลดน้ำหนักในสัตว์ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน และอ้วน สัตว์เลี้ยงมีน้ำหนักตัวน้อยไม่ได้ตามเกณฑ์ พฤติการรมการเลือกกินของสัตว์เลี้ยง พฤติกรรมการกินขยะ และสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง

ทีมแพทย์ประจำคลินิกโภชนาการบำบัด

น.สพ.ป้อมเพชร นพคุณวิชัย

หมอแบงค์


ประวัติการทำงาน
สัตวแพทย์คลินิกโภชนบำบัดและจัดการน้ำหนัก (คลินิกโภชนาการ) พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
1.โรงพยาบาลสัตว์โอะไดจินิ
2.โรงพยาบาลสัตว์แก้วกาญจน์
3.โรงพยาบาลสัตว์กรุงเทพ-นนท์
4.โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา
5.โรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทย์
6.โรงพยาบาลสัตว์บางกอกรัชดา
7.โรงพยาบาลสัตว์กาญจนา-เวสต์เกต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์กาญจนา-เวสต์เกต (ปัจจุบัน)
ฝ่ายวิชาการอาหารฮิลส์และโรยัลคานิน พ.ศ.2554-2561
เลขใบอนุญาต 01-3864/2546