คลินิกโรคตา
(Opthalmology Clinic)

โดยคุณหมอประสบการณ์ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาสัตว์ในโรคตานานถึง 10 ปี รวมถึงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกด้วย

ให้บริการทุกวัน ศุกร์ เสาร์ 10.00-22.00

โดยคุณหมอประสบการณ์สูง จบด้านการรักษาสัตว์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำตรวจรักษาโรค รวมไปถึงมีประสบการณ์นานกว่า 10 ปี ตรวจรักษาโรคของดวงตา เช่น ตาเจ็บ ตาแดง ตาขุ่น ต้อหิน ต้อกระจก แผลที่กระจกตา Cherry Eye ท่อน้ำตาอุดตัน ตาติดเชื้อ จอประสาทตาเสื่อม การมองเห็นผิดปกติ ตาบอดเฉียบพลัน

ทีมแพทย์ประจำคลินิกโรคหัวใจ

น.สพ.ณัฐพงศ์ ไกรว่อง

คุณหมอณัฐ


ประวัติการทำงาน
สัตวแพทย์คลินิกโรคตา
- รพส.ไอเวท ปี พ.ศ.2558 -ปัจจุบัน
สัตวแพทย์ประจำ (อายุรกรรม)/ คลินิกโรคตา
- รพส.บ้านแก้ว จันทบุรี 2252-2555
- รพส.ร่วมมิตรพัฒนา พ.ศ.2555-2558
- รพส.จัสโก้รัชดา พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน

เลขใบอนุญาต 01-6980/2552