คลินิกโรคหัวใจ
(Cardiology Clinic)

โดยคุณหมอประสบการณ์สูง จบด้านการรักษาโรคหัวใจ จาก มหาวิทยาลัยชั้นนำตรวจรักษาโรคของทางเดินหายใจ หลอดเลือด และหัวใจ

ให้บริการทุกวัน อังคาร 10.00 - 22.00 (กรุณานัดหมายคิวล่วงหน้า)

โดยคุณหมอประสบการณ์สูง จบด้านการรักษาโรคหัวใจ จาก มหาวิทยาลัยชั้นนำตรวจรักษาโรคของทางเดินหายใจ หลอดเลือด และหัวใจ เช่น อาการเหนื่อยหอบ ไอแห้งเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ ความดันโลหิตสูง ลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจโตผิดปกติ เป็นลมหมดสติเฉียบพลัน ตรวจวินิฉัยการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจวัดความดันโลหิต

ทีมแพทย์ประจำคลินิกโรคหัวใจ

น.สพ.สาธิต สุธีสิทธิวงศ์

คุณหมอปิง


ประวัติการทำงาน
สัตวแพทย์คลินิกโรคหัวใจ
1. รพส.จัสโก้ รัชดา ปี พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
2. รพส.เฉลิมพระเกียรติ์ ปี พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
สัตวแพทย์ประจำ (อายุรกรรม) และ คลินิกโรคหัวใจ
1. รพส.พระราม 2 พ.ศ.2550-ปัจจุบัน
เลขใบอนุญาต 01-6092/2550