คลินิกโรคผิวหนังสัตว์เล็ก

คลินิกโรคผิวหนังสัตว์เล็ก
(Dermatology clinic)

ให้บริการโดยสัตวแพทย์คลินิกโรคผิวหนัง

ให้บริการทุกวัน พุธ 18.00 - 21.00 (กรุณานัดหมายคิวล่วงหน้า)

ให้บริการตรวจรักษาโรคของผิวหนัง และเส้นขน เช่น อาการคัน การติดเชื้อที่ผิวหนัง ขนร่วง ขนบาง ภูมิแพ้อาหาร ภูมิแพ้ผิวหนัง ภูมิแพ้สัมผัส ตรวจภูมิแพ้ผิวหนัง

ทีมแพทย์ประจำคลินิกโรคผิวหนังสัตว์เล็ก

สพ.ญ.พจณิชา ช่วยจุลจิตร์

คุณหมอปูเป้​


ประวัติการทำงาน

ปี 2553-2556สัตวแพทย์ประจำหน่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปี 2556-ปัจจุบันสัตวแพทย์ประจำคลินิคโรคผิวหนัง โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-3
-ปัจจุบัน สัตวแพทย์คลินิกโรคผิวหนังโรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา
เลขที่ใบอนุญาต 01-7471/2553