คลินิกอายุรกรรม ให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยงในโรคทั่วไป

รักษาโรคทั่วไป เช่น หวัด อาเจียน ท้องเสีย มีไข้ ทำวัคซีน ป้องกันพยาธิภายใน ป้องกันเห็บหมัด ป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ เวลาทำการ 10.00-22.00 ทุกวัน อีกทั้งยังมีหน้าในการให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และ ฉีดวัคซีนต่าง ๆ ในสุนัข เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หัดสุนัข โรคลำไส้อักเสบ โรคตับอักเสบ โรคฉี่หนู และ โรคหลอดลมอักเสบให้คำแนะนำป้องกันโรคและฉีดวัคซีนต่างๆ ในแมว ได้แก่โรคพิษสุนัขบ้า โรคลิวคีเมีย โรคหวัดแมว และ โรคระบบทางเดินหายใจส่วนต้น โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยต่าง ๆ เพื่อการวินิจฉัยที่สมบูรณ์ ทีมสัตวแพทย์มากประสบการณ์

ทีมแพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรม

สพ.ญ. ชลิพร ครุธเวโช

คุณหมอสต๊อบ


ประวัติการทำงาน
สัตวแพทย์ประจำ (อายุรกรรม)
- โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2559-2560
- สัตวแพทย์คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา พ.ศ. 2561 -ปัจจุบัน

เลขใบอนุญาต 01-11263/2559

สพ.ญ.ศราวลี ศุภกาญจน์

คุณหมอนุ่น


ประวัติการทำงาน
สัตวแพทย์ประจำ (อายุรกรรม)
- ปัจจุบัน สัตวแพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรม รพ.ส.จัสโก้รัชดา
เลขใบอนุญาต 01-13155/2562

สพ.ญ.เณศรา ชมวิวัฒน์

คุณหมอสายรุ้ง


ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบัน สัตวแพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรม รพ.ส.จัสโก้รัชดา
เลขที่ใบอนุญาติ 01-13155/2562

สพ.ญ.สุกัญญา อุปพงษ์

คุณหมอแต้ว


ประวัติการทำงาน
- สัตวแพทย์ประจำ (อายุรกรรม) โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ ปี พ.ศ.2558-2559
- หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Vet CAL Lab ห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์เวทคอล ปี พ.ศ. 2559-2560
- สัตวแพทย์ประจำ (อายุรกรรม/ศัลยกรรม) โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

เลขที่ใบอนุญาติ 01-10649/2558

แอดมาหาเรา