ข่าวสาร

กันยายน 30, 2020

งานสัตวแพทย์

โรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา […]
กันยายน 6, 2020

โรคพิษสุนัขบ้า จบได้ด้วยวัคซีน

เรื่อง : สพ.ญ. ศราวลี ศุภก […]
สิงหาคม 10, 2020
โรคพยาธิหนอนหัวใจ

พยาธิ (ยัง) อยู่ในใจ

พยาธิหนอนหัวใจเป็นพยาธิตัวกลมๆ ชนิดนึงเหมือนพยาธิที่เจอในลำไส้แบบที่เราคุ้นเคย พยาธิหนอนหัวใจชอบอาศัยในหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ส่งเลือดจากหัวใจไปฟอกที่ปอด
แอดมาหาเรา